Firma noastra, va sta la dispozitie pentru o gama completa de lucrari topografice si cadastrale. Dispunem de cele mai moderne echipamente topografice, reducand astfel timpul de executie si imbunatatind calitatea lucrarilor cadastrale.

                            Acte Cadastru si Intabulare


   Acte prima inscriere

 Pentru realizarea unui cadastru la prima inscriere se realizeaza si intabularea (deschidere carte funciara)
-  Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire
   in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor,etc.) - in doua
   copii din care una legalizata;

Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii (xerox);

- Cerere tip completata si semnata de proprietar pusa la dispozitie de expert cadastru;

 • - Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa dosarul de cadastru si intabulare

 •    pusa la dispozitie de expert cadastru;
 • - Cerere de inregistrare in Cartea Funciara- pusa la dispozitie de expert cadastru; 

 • - Pentru persoane juridice: certificat de inregistrare unica.

  Acte actualizare constructie

 Pentru realizarea unui cadastru actualizare constructie:
- Autorizatie de construire / extindere / demolare, in functie de tipul lucrarii cadastrale.*
- Proces verbal de finalizare a lucrarilor.*
- Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii (xerox);
- Certificat fiscal pentru constructie.
- Pentru persoane juridice: certificat de inregistrare unica.


   Acte Dezlipire / Alipire

 Pentru realizarea unui cadastru de dezlipire sau alipire:
- Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire
   in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor,etc.) - in doua
   copii din care una legalizata;
- Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii (xerox);
- In situatia in care avem de dezmembrat un numar cadastral in mai mult de trei loturi solicitam certificat de
   urbanism.*
- Extras de carte funciara pentru informare (original)
- Cadastrul vechi
- Pentru persoane juridice: certificat de inregistrare unica

*copie legalizata


   Lucrari topografice

 • - Ridicari topografice pentru documentatii de aviz tehnic in vederea obtinerii numerelor postale. 

 • - Ridicari topografice 3D pentru realizarea planurilor de situatie in vederea realizarii amplasamentelor de orice fel.
 • - Efectuarea lucrarilor de topografie inginereasca , trasari constructii.

 • - Determinarea coordonatelor punctelor retelelor de sprijin prin proceduri G.P.S.

 • - Efectuarea lucrarilor de calcul volumetric.

 • - Lucrari de urmarire a deformatiilor si deplasarilor constructiilor si terenurilor.

 • - Lucrari topografice.